Øyelege Vardenær

Dr.Vardenær er cand.med. fra 1984, spesialist øyesykdommer 1994. Studerte medisin ved Royal College of Surgeons in Ireland (Dublin) og Universitetet i Tromsø.

 

  • Mangeårig medlem av ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons).

  • Gjennomgått ESCRS Refractive Surgery Didactic Course.

  • Gjennomgått ESCRS Surgical Skills Training Courses innen LASIK, PRK, LASEK og Epi LASIK.

  • STAAR-sertifisert ICL-kirurg.

  • Inviteres til årlige internasjonale ekspertsymposier hvor ledende øyekirurger fra hele verden samles til erfaringsutveksling og diskusjon.

Medlem av Norsk Øyelegeforening (NOF) og Den norske legeforening. Allsidig erfaring fra offentlig og privat helsevesen, 8 år som overlege hvorav ett tilknyttet Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) med undervisning av medisinske studenter / legestudenter.

 

Dr. Vardenær har svært omfattende erfaring med intraoculær øyekirurgi: Med nærmere 10000 utførte grå stær -operasjoner (katarakt). Resultater fra 5000 operasjoner ble presentert for Midt-Norsk Oftalmologisk Selskap i februar 2017.